Už jste někdy přemýšleli nad tím, jak to funguje v takové lesní školce – v čem se liší od té „klasické“ a v čem bývají stejné?

Lesní školky fungují jako alternativa klasického školního předškolního vzdělávání. Legislativně je třeba odlišovat, zda jde o lesní mateřskou školu nebo lesní klub. Lesní mateřská škola je zapsána v rejstříku MŠMT, podléhá příslušným regulacím a poskytuje zapsaným dětem absolvování povinného předškolního ročníku. Dostává také finanční příspěvky od státu. Lesní kluby fungují jako spolky, jejichž členy jsou rodiče zapsaných dětí. Nejsou zapsané v rejstříku MŠMT a nejsou ze strany státu nijak finančně dotované. Co se týče praktického fungování, většinou jsou provozovány velmi podobným způsobem. Pro jednoduchost budu používat pro obě varianty termín „lesní školka“. Více o rozdílech mezi lesní mateřskou školou a lesním klubem si můžete přečíst zde.

Lesní školky mají podobný režim jako státní školky – obsahují vzdělávací bloky, volnou hru, poskytují prostor pro odpočinek dětí. Většinou mají kapacitu cca 16 dětí na 2 průvodce. Čas tráví z velké části dne venku – a to i v zimě. K odpočinku mají lesní školky k dispozici jurtu (kterou lze vytopit) nebo nějakou zděnou budovu, chatku. Většina lesních školek využívá i teepee, které je také možné vytopit a v nepříznivém počasí zde mohou děti vykonávat tvořivé činnosti nebo obědvat. K dalším častým vybavením patří ohniště s lavičkami, maringotka, zastřešená terasa, suché WC, stany s podsadou, zahradní chatky, přístřešky. O zázemí lesní školky se stará zřizovatel školky spolu s rodiči docházejících dětí. Zpravidla probíhají pravidelné brigády, na kterých se celá komunita školky podílí na jejím zvelebování.

Obědy řeší každá školka trochu jinak. Lze se setkat s konceptem, kdy se rodiče střídali ve vaření hustých polévek. Také je možný dovoz krabičkových obědů, ke kterému se školky uchylují velmi nerady, ale někdy není jiná možnost. Výborným řešením je spolupráce s blízkou restaurací nebo jídelnou, která je ochotná vařit pro školku do várnic, které pak rodiče každý den dopraví do zázemí.

Den ve školce většinou začíná společným kruhem (např. u ohniště) s motivací dětí, zpíváním. Následuje většinou řízená činnost, často s vycházkou do okolí zázemí. Po obědě děti odpočívají či spí, starší děti se věnují předškolní přípravě. V odpoledních hodinách mají děti v některých lesních školkách zcela volnou činnost. Někde mají výběr z několika možností, jaké činnosti (kroužku) se mohou účastnit.

A jak to vše funguje v zimě? Zde opravdu platí heslo „není špatného počasí, pouze špatného oblečení“. A to i u dětí, které nejsou velkými milovníky zimy nebo deště. Základem je vrstvení oblečení, používání funkčních materiálů, termoprádla. Nezbytná je také výbava do deště – pohotovostní pláštěnka v batůžku a na deštivé dny souprava pogumovaného oblečení a holínky. Děti mají celoročně v zázemí dostatek náhradního suchého oblečení. V případě mrazů nebo většího deště většinou tráví děti část programu ve vytopeném teepee, pod zastřešením či v jurtě. Vzhledem k menší kapacitě dětí a přítomnosti dvou průvodců je možné se do těchto prostor s dětmi vejít a program realizovat alespoň částečně v nich. Na druhou stranu je výhodou, že v době zvýšeného výskytu respiračních onemocnění se v lesních školkách většinou nemoci ve srovnání se školkami v uzavřených prostorách tak snadno nešíří a často mají děti díky tomu a častému pobytu venku lepší obranyschopnost organismu.

Pokud bychom sledovali přístup k dětem, setkáváme se s respektujícím přístupem, ve kterém jsou děti partnery. To neznamená, že se od nich nevyžaduje dodržování pravidel. Děti se učí vzájemnému respektu a řešení problémů. Díky menšímu počtu dětí je možné se jim věnovat více individuálně.

Lesní školky a kluby fungují jako komunita dětí i rodičů, často se rodiče podílí na rozhodování ohledně provozu školky (zejména pokud jde o spolek a rodiče jsou jeho členy), aktivně se zapojují do jejího chodu, finančně či materiálně ji podporují. Provozní doba zpravidla nepokrývá klasickou provozní dobu státních školek – i vzhledem k počasí v zimních měsících (ráno a odpoledne je tma a může výrazně mrznout). Rodiče také znají průvodce, kteří se dětem věnují, navštěvují zázemí školky, podílí se na pozvolné adaptaci svých dětí. Většina lesních školek nefunguje pouze jako „hlídárna dětí“ nebo alternativa ke klasickému modelu předškolního vzdělávání bez větší účasti rodičů. Očekává se větší oboustranná propojenost školky a rodiny.

Mohlo by se vám také líbit...

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.