Cvičení se skládá z několika částí:

Nejprve se s dětmi rozcvičíme na podložce pomocí ukazovacích básniček a písniček. Následuje část, kdy cvičíme v prostoru (nechodící děti u rodičů v náručí) – využíváme tanečky, různorodé pomůcky (kroužky, šátky, balónky, vkládačky, navlékačky, maňásky apod.). Další část hodiny se věnuje cvičení na balónu (gymball, overball) nebo s padákem. Konec hodiny se nese v duchu volného pohybu po různorodých překážkách vzhledem k věku dětí (přelézací překážky, tunel, balanční čočky apod.).

Během hodiny dbáme na správnou manipulaci s dítětem, nosíme ho v aktivní poloze, aby kromě zábavy posilovalo potřebné svaly. Zařazujeme cviky na posílení břišních a posturálních svalů, mluvíme správném psychomotorickém vývoji dítěte a jak případně řešit jeho odchylky.

Momentálně vedu tyto kurzy cvičení pro rodiče s dětmi v Brně v Mamicentru. Na kurzy je možné se přihlásit kliknutím na odkaz konkrétní skupiny.